Instrukcja obsługi. Słuchowisko

2096 d Instrukcja obsługi

Rejestracja i montaż dźwięku zostały wykonane podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w Pracowni Montażu Obrazu i Dźwięku prowadzonej
przez mgra Andrzeja Artymowicza (2015)

thin instagram Instrukcja obsługi
thin fb Instrukcja obsługi
icon Visit me en US Instrukcja obsługi
thin linkedin Instrukcja obsługi
linkedIn Instrukcja obsługi
thin google Instrukcja obsługi
http://justynagojny.pl/2015/11/06/instrukcja_obslugi_-_sluchowisko/
thin twitter Instrukcja obsługi

06/11/2015