Instrukcja obsługi, słuchowisko

2096 d Instrukcja obsługi   słuchowisko

Rejestracja i montaż dźwięku zostały wykonane podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w Pracowni Montażu Obrazu i Dźwięku prowadzonej
przez mgra Andrzeja Artymowicza (2015)

thin instagram Instrukcja obsługi   słuchowisko
thin fb Instrukcja obsługi   słuchowisko
icon Visit me en US Instrukcja obsługi   słuchowisko
thin linkedin Instrukcja obsługi   słuchowisko
linkedIn Instrukcja obsługi   słuchowisko
thin google Instrukcja obsługi   słuchowisko
http://justynagojny.pl/2015/11/06/instrukcja_obslugi_-_sluchowisko/
thin twitter Instrukcja obsługi   słuchowisko

06/11/2015