Plakaty ’09 – ’14

Warsaw Film Festival 70 cm x 100 cm

Troll, plakat typograficzny 70 cm x 100 cm

Verdi, Don Carlo 70 cm x 100 cm

Plakat BHP 70 cm x 100 cm Futura, plakat typograficzny 70 cm x 100 cm Prace powstały podczas studiów na ASP w Łodzi w Pracowni grafiki wydawniczej, Pracowni projektowania plakatu, Pracowni podstaw typografii.