pierwiastek ludzki 3 800x4248 Bez tytułu

Bez tytułu

Kolekcja pudełek po produktach codziennego użytku staje się podłożem do pracy rysunkowo-malarskiej wykonanej techniką mieszaną.

Praca powstała w 2014 r. podczas studiów na ASP
w Warszawie, w Pracowni rysunku pod kierunkiem
dra hab. Jacka Staszewskiego.

thin instagram Bez tytułu
thin fb Bez tytułu
icon Visit me en US Bez tytułu
thin linkedin Bez tytułu
linkedIn Bez tytułu
thin google Bez tytułu
http://justynagojny.pl/2016/04/26/7789/
thin twitter Bez tytułu

26/04/2016