Obracamowiążbezpasiastosłupowy…

...jasnociemnywypukłowklęsłyodtyłowoprzekątny

1a1c59c19587ef2a6d6dfde183693c9a_bObracamowiążbezpasiastosłupowyjasnociemnywypukłowklęsłyodtyłowoprzekątny suchy pastel 200 cm x 140 cm

Rysunek powstał w 2008 roku podczas studiów na ASP w Poznaniu (Katedra Rysunku).