W Sieci

w sieci kontroler W Sieci

w sieci symulator W Sieci

w sieci analizer W SieciW SIECI TRANSMITER e1469311033864 W Sieciw sieci informator W Sieci

Cykl plakatów pod tytułem W Sieci powstał w wyniku zainteresowania wpływem upowszechnienia się internetu na człowieka, a także kryzysami obecnych czasów, m.in: kryzysem poznawczym, kryzysem relacji międzyludzkich, nadwątlonym przez nadmiar informacji poczuciem rzeczywistości. Z początkiem ery Web 2.0, czyli momentu, kiedy każdy użytkownik posiadł możliwość tworzenia i edycji treści w Sieci, zaczęliśmy inwestować w maszyny nasze myśli i uczucia. Przedstawione na plakatach wizerunki twarzy określiłam nazwami typów programów komputerowych czy urządzeń, a także aplikacji występujących w świecie technologii cyfrowych. Nazwy te zestawiam z danymi statystycznymi pochodzącymi z przeprowadzanych badań w Polsce i na świecie w ciągu ostatnich kilku lat. Plakaty powstały w wyniku połączenia technik ręcznej i komputerowej. Wizerunki postaci zostały prawie w całości wykonane ręcznie poprzez zamalowywanie powierzchni stron czasopism i magazynów. Wybranie tego rodzaju techniki uzasadniam chęcią poszukiwania człowieka i jego emocji.

Praca zatytułowana W Sieci stanowi część praktyczną magisterskiej pracy dyplomowej zrealizowanej pod kierunkiem profesora Mieczysława Wasilewskiego. Podobny temat podejmuję także w pracy teoretycznej (Sztuka postinternetowa. Zanikanie granic między realnością a wirtualnością) napisanej pod kierunkiem doktora Adama Zdrodowskiego (Wydział Grafiki, ASP w Warszawie, 2016).