JUSTYNA GOJNY (ur. w 1988 r. w Turku)
W latach 2008-2009 studiowała Malarstwo na Wydziale
Malarstwa i Rysunku poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2014 roku ukończyła studia licencjackie z Projektowania Graficznego ze specjalizacją w pracowni Informacji Wizualnej na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Mieczysława Wasilewskiego. Swoje prace prezentowała na zbiorowych wystawach końcoworocznych na ASP w Warszawie. W latach 2014 i 2015 przedstawiała swoje prace na audiowizualnych pokazach wideo-mapowania na dziedzińcu Pałacyku Rektoratu ASP podczas majowych Nocy Muzeów w Warszawie.

j.gojny@gmail.com