10257964_917714858275340_5017048649995197779_nj.gojny@gmail.com

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Specjalizacja główna w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Mieczysława Wasilewskiego.